NAPTÁR

2024. július 15., hétfő

Az év 7. hónapja, 29. hete, 197. napja van.

Holdfázis: Növő hold Növő hold

Mai névnap(ok): Henrik, Roland


IDŐZÓNA: Europe/Budapest
RFC2822: Mon, 15 Jul 2024 16:14:25 +0200
ISO8601: 2024-07-15T16:14:25+02:00

Unix-idő: 1721052865
Swatch Internet Idő: @635
UTC: 2024-07-15T14:14:25Z

Naptárak

Online naptárkészítők, ingyenes naptár letöltés

ingyenes naptár letöltés - ingyenes naptárkészítés, fényképes naptárak, nyomtatható naptárak - 2024 naptár, naptár 2024 - naptárak - 2025 naptár, naptár 2025 - öröknaptár - jeles napok - keresztnevek, névnapok

A legnépszerűbb nyomtatható naptár letöltése:
— 2024 és 2025 évi, A4-es, fényképes falinaptár, névnapokkal, ünnepnapokkal és holdfázisokkal.

NAPTÁR 2024 (PDF) NAPTÁR 2025 (PDF)


A naptárakról röviden

"Naptárnak nevezzük a napok nyilvántartásának rendszereit. A naptárak általában a Nap csillagok közötti mozgásán, az (évszakok) és a Hold fázisváltozásain alapulnak. A naptárak rendszere történelmi koronként és földrajzilag eltérő, gyakran kapcsolható a helyi társadalom vallásának rendszeréhez."

Az idő mérése

"Az idő mérésének igénye egyidős a gondolkodásra képes emberrel. Természetes időegységek voltak a nappalok és éjszakák rendszeres és mindenki számára föltűnő váltakozása, a növények és a természet rendszeres megújulása, és pusztulása, a Hold feltűnésének, nyugvásának, és alakjának változása. Ezeknek az ismétlődő jelenségeknek legfontosabb tulajdonsága a ciklikusságuk volt, és többé-kevésbé szabályos, kiismerhető időtartamuk. Közös tulajdonságuk még, hogy alapvetően befolyásolták az emberek mindennapi életritmusát egészen a modern időkig. Ezen időközök határozták meg munkájukat, öltözködésüket, pihenésüket, ünnepeiket, szokásaikat – azaz egész életüket. Az élet ritmusa és időszemlélete gyakorlatilag az ipari forradalom idejéig nem változott jelentős mértékben az ókor óta: alapvetően a ló és az ökör vontatta szekerek, és a gyaloglás határozta meg a szárazföldi utazást és az életvitel sebességét. A középkori és kora újkori hadseregek gyakran rosszabb menetidőket tudtak felmutatni, mint a köztársaságkori római hadsereg. A tengeri szállítás jelentős mértékben fejlődött a közel 2000 év alatt, de a kezdeti hajógőzgépekig szintén az evezőktől és a vitorláktól függött a hajók sebessége. Igazán jelentős változást az életvitelbe és az időszemléletbe a 19. századi vasút és közlekedési forradalom, illetve a második világháború utáni rohamos technikai fejlődés hozott. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert csak ezen újabb generációk életvitele, ritmusa, és időszemlélete különbözik a korábbi korokétól. Leegyszerűsítve, a neolit letelepedett emberének időszemlélete és fogalma közelebb áll a 17-18. század európai parasztjáéhoz, mint ugyanezen földművelő életvitele, időfogalma a ma élő európai átlagemberéhez."

Swatch Internet Idő

A Swatch Internet Idő (internetidő vagy beat idő) egy decimális időegység koncepció, melyet 1998-ban mutattak be és a Swatch corporation hozta forgalomba egy alternatív decimális időegységmértékként. Egyik célja az volt, hogy egyszerűsítse a különböző időzónák közötti kommunikációt azzal, hogy nem használja őket. Percek és órák helyett a napot 1000 egységre, „.beat”-re (e:bít = ütés) osztják. Egy „.beat” 1 perc 26,4 másodpercnek felel meg, és azonos a francia forradalom alatt bevezetett decimális perc hosszával. Az idő egy legfeljebb három számjegyből álló számként írható le 000-tól 999-ig. Éjfélkor van @000, délben @500. Nincsenek időzónák, helyette az új időmérték, a Biel Mean Time (BMT) használatos, melyet a Swatch központjának helyéről, Biel-ről (Svájc) neveztek el. A BMT név ellenére az internetidőt nem az elméleti – Biel-en áthaladó – meridiánhoz, hanem a közép-európai (CET) téli időszámításhoz rögzítették. Ez azt is jelenti, hogy az internetidő nem követi az Európában megszokott téli-nyári óraátállításokat. Ami az internetidőt formailag leginkább megkülönbözteti a hagyományostól, az a jelölése. Például @248 jelentése: „248 ütéssel éjfél után”, ami egyenlő a nap 248/1000-ed részével (0,248), ami 05:57:07,2 BMT. Bár a Swatch vállalat nem határozott meg egy ütésnél kisebb egységet, a forma könnyedén kiegészíthető század– (@248,91) vagy ezred-„ütésekkel”. Ahogy a UTC, az internetidő is ugyanaz az egész világon. Ha egy adott pillanatban az idő 875 ütés (vagyis @875) New Yorkban, akkor Tokióban is @875. Visszaszámítása helyi időre már nem ilyen egyszerű.

Unix-idő

A Unix-idő vagy POSIX idő a számítástechnikában a UTC szerinti 1970. január 1. éjfél óta eltelt másodpercek száma, a szökőmásodperceket nem számolva. A Unix-szerű operációs rendszerek mellett számos más alkalmazásban is használják. A Unix-idő, bár sokan tévesen annak hiszik, valójában nem lineáris reprezentációja az időnek, és nem valódi reprezentációja a UTC-nak, mert a szökőmásodperceket nem lehet vele megadni. A Unix-idő két egymásra épülő kódolásból áll, amik külön is használhatók. Az első egy időpontot egy valós számmá konvertál, a második pedig a számot egy bitsorozattá.

UTC: Egyezményes koordinált világidő

Az egyezményes koordinált világidő vagy röviden koordinált világidő (angolul rövidítéssel: UTC, 'Universal Time Coordinated') az a hivatkozási időzóna, amelyhez a Föld többi időzónáját viszonyítjuk. Az UTC a greenwichi középidőt (GMT) váltotta 1961-ben, de máig mindkét jelölést használják, noha a két fogalom nem azonos. Az UTC használata ajánlott, a GMT mint fogalom elavultnak számít. Az egyezményes koordinált világidő a nagy pontossággal, a világ 50 különböző laborjában egyenletesen mért nemzetközi atomidőből (International Atomic Time, TAI) származik. Az UTC csupán annyival tér el a TAI-tól, hogy a Föld lassuló és nem egyenletes forgása miatt az eltérés kiküszöbölése céljából egy-másfél évente egy szökőmásodpercet adnak hozzá. Ez lehetővé teszi, hogy az UTC 1 másodpercnél kisebb eltéréssel kövesse a Föld forgásából kiszámolt egyezményes világidőt (UT). Tudományos értelemben az UTC nem tekinthető időskálának, mivel a szökőmásodpercek miatt nem egyenletesen telik, rendszertelen időpontokban bekövetkező „ugrásokat” tartalmaz. A Föld időzónáit az UTC-hez viszonyítva állapítják meg és mivel a greenwichi középidőt váltotta, az az időzóna maradt a viszonyítási pont. Az attól keletre eső időzónák pozitív, míg a nyugatra találhatók negatív értékű órával térnek el (vannak nem egész órával eltérő időzónák is).